[1]
Amer Fawwaz Mohamad Yasid, Azrul Azlan Abdul Rahman and Noraini Zulkifli 2019. KALAH DALAM MENANG: PASUKAN ANGKATAN KHAS (SPECIAL FORCES) TENTERA DARAT AMERIKA SYARIKAT DALAM MELAWAN INSURGENSI: WINNING AND LOSING: THE UNITED STATES ARMY SPECIAL FORCES IN COUNTERING THE INSURGENCY. Zulfaqar Journal of Defence Management, Social Science & Humanities. 2, 1 (Jun. 2019).