(1)
Amer Fawwaz Mohamad Yasid; Azrul Azlan Abdul Rahman; Noraini Zulkifli. KALAH DALAM MENANG: PASUKAN ANGKATAN KHAS (SPECIAL FORCES) TENTERA DARAT AMERIKA SYARIKAT DALAM MELAWAN INSURGENSI: WINNING AND LOSING: THE UNITED STATES ARMY SPECIAL FORCES IN COUNTERING THE INSURGENCY. ZJDMSSH 2019, 2.