[1]
Amer Fawwaz Mohamad Yasid, Azrul Azlan Abdul Rahman, and Noraini Zulkifli, “KALAH DALAM MENANG: PASUKAN ANGKATAN KHAS (SPECIAL FORCES) TENTERA DARAT AMERIKA SYARIKAT DALAM MELAWAN INSURGENSI: WINNING AND LOSING: THE UNITED STATES ARMY SPECIAL FORCES IN COUNTERING THE INSURGENCY”, ZJDMSSH, vol. 2, no. 1, Jun. 2019.